Scalper-Bots Shake Down Desperate PS5, Xbox Series X Shoppers

Scalper-Bots Shake Down Desperate PS5, Xbox Series X Shoppers

Retail bots are helping scalpers scoop up PS5, Xbox Series X inventory and charge massive markups.
10 November 2020


>>More